Přeskočit na obsah Přeskočit na levém panelu Přeskočit na pravém postranním panelu Přeskočit na zápatí

Nezařazené

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 08.02.2022 od 08:00 do 08.02.2022 do 12:00

Obec: Moraveč
Část obce: Moraveč
Vypnutá oblast: část obce Moraveč

Moraveč, Moraveč
Moraveč, Moraveč 1
Moraveč, Moraveč 101
Moraveč, Moraveč 106
Moraveč, Moraveč 118
Moraveč, Moraveč 121
Moraveč, Moraveč 122
Moraveč, Moraveč 23
Moraveč, Moraveč 24
Moraveč, Moraveč 25
Moraveč, Moraveč 27
Moraveč, Moraveč 34
Moraveč, Moraveč 35
Moraveč, Moraveč 36
Moraveč, Moraveč 41
Moraveč, Moraveč 43
Moraveč, Moraveč 44
Moraveč, Moraveč 5
Moraveč, Moraveč 53
Moraveč, Moraveč 63
Moraveč, Moraveč 84
Moraveč, Moraveč 88

Upozornění vlastníkům

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Rozloučení s prázdninami

Dětský den aneb loučení s prázdninami proběhne poslední srpnovou sobotu 28. 8. ve 14.00 hod. jako obvykle  na obci u potoka. Zveme děti i dospělé na společně prožité odpoledne. Budou hry, občerstvení, pivo, limo i výtečné palačinky v podání rodiny Lubinovy.

Festival Greenway v Moravči

Divadlo pro děti bude už dopoledne s ohledem na ty, kteří by s dětmi museli odjíždět dříve. Po obědě bude povídání Zuzky Trnkové, a možná i dalších muzejních nadšenců.

Obchod

Místní prodejna se nám vyloupla do krásy a od pondělí 3. května vás zveme k nákupu i k prohlídce. Do prodejny můžete zavítat podle uvedené otevírací doby s tím, že v neděli odpoledne jste zváni nejenom k nákupům, ale i k posezení při dobré kávě, čaji a dortíku či zmrzlině. Prostor před prodejnou bude pro posezení upraven a věříme, že bude využit k zastavení a popovídání pro místní i přespolní.
V obchodě byla obnovena i pevná telefonní linka – 565 394 203 nebo mobil na Evu Zadražilovou je 728 227 404.

Otevírací doba místní prodejny:

Pondělí7.00–12.00
Úterý
Středa7.00–12.0012.00–15.00
Čtvrtek
Pátek7.00–12.0014.00–17.00
Sobota
Neděle15.00–18.00

Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele

ptačí chřipka

Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři.


Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických příznaků. V případě influenzy je to pouze několik dní. První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne.

ptačí chřipka - obr 1 a 2
Ptačí chřipka - obr. 3 a 4.


Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, mají dýchací potíže, jsou apatická (obr. 1). Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích (obr. 2), edém hlavy (obr. 3). Mohou se objevit otoky a krváceniny na končetinách (obr. 4).
V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu. Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa
Zásady pro drobnochovatele drůbeže
V rizikových obdobích (jarní a podzimní migrace volně žijících ptáků) výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budov.
• ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně
žijícím ptactvem;
• slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží;
• v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření,
která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky;
• krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem;
• pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci, nebo v blízkosti těchto vodních ploch a toků;
• pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží;
ke kterým mají přístup volně žijící ptáci
• venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany);
• zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků.

Daň z nemovitosti – informace

ikona pdf

Finanční úřad pro Kraj Vysočina zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále „ÚP“).

Změna velikosti písma
Kontrast