Přeskočit na obsah Přeskočit na levém panelu Přeskočit na pravém postranním panelu Přeskočit na zápatí

Aktuálně

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 08.02.2022 od 08:00 do 08.02.2022 do 12:00

Obec: Moraveč
Část obce: Moraveč
Vypnutá oblast: část obce Moraveč

Moraveč, Moraveč
Moraveč, Moraveč 1
Moraveč, Moraveč 101
Moraveč, Moraveč 106
Moraveč, Moraveč 118
Moraveč, Moraveč 121
Moraveč, Moraveč 122
Moraveč, Moraveč 23
Moraveč, Moraveč 24
Moraveč, Moraveč 25
Moraveč, Moraveč 27
Moraveč, Moraveč 34
Moraveč, Moraveč 35
Moraveč, Moraveč 36
Moraveč, Moraveč 41
Moraveč, Moraveč 43
Moraveč, Moraveč 44
Moraveč, Moraveč 5
Moraveč, Moraveč 53
Moraveč, Moraveč 63
Moraveč, Moraveč 84
Moraveč, Moraveč 88

Upozornění vlastníkům

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Větrné elektrárny v Moravči???

Do naší obce přijeli před časem zástupci firmy Meridian Nová Energie s.r.o s nabídkou možnosti výstavby větrných elektráren ve správním území obce Moraveč. Pro obec by případná spolupráce nepředstavovala žádné náklady. Investiční společnost uhradí veškeré výdaje s tímto spojené (např. změna ÚP). Naopak, případný provoz větrné elektrárny či elektráren by byl spojen se zvýšením příjmů do obecní pokladny. V případě zájmu o realizaci tohoto záměru je firma schopna naší obci poskytnout jednorázovou částku 1.000.000 Kč za každou větrnou elektrárnu při jejím uvedení do provozu, případně i další benefity. V našem případě by se jednalo o dvě větrné elektrárny v lokalitě na Lopatě (viz přiložený obrázek).


Z dopisu firmy: V souvislosti s probíhajícími změnami, ve složení energetických zdrojů ke zmírnění ekologických dopadů v celé Evropské unii, se soustředíme na oblasti s příznivými podmínkami pro případnou výstavbu větrných elektráren v České republice. Uvědomujeme si, že umístění větrných elektráren není v České republice v současné době společensky jednoduchou záležitostí, zejména z hlediska subjektivně vnímaného vlivu na krajinný ráz. Přesto se však domníváme, že mimo jiné v kontextu klimatických změn, jejichž projevy jsou stále více patrné, neudržitelnosti uhelné energetiky a složitosti jaderné energetiky (bezpečnost v oblasti provozu zařízení a ukládání vyhořelého paliva) je o smysluplnosti takového projektu možné přesvědčit i místní obyvatele.
Plochy ve správním území obce Moraveč jsou v souvislosti s průměrnou roční rychlostí a směrem větru vhodné pro využití větrné energie. Ve vytipovaných oblastech jsme zohlednili dostupné limity a vzdálenost od sídel. V příloze naleznete grafické zpracování zájmových území, kde by bylo technicky možné větrné elektrárny umístit. Věříme, že případná realizace obnovitelného zdroje energie tohoto typu, by byla smysluplným symbolem snahy o udržitelný rozvoj a inspirací pro další obce.

Zástupci firmy Meridian Nová Energie nám přijedou představit projekt výstavby větrných elektráren v Moravči v pátek 26. listopadu v 17.00 hod. v sále místního hostince. Prosím přijďte diskutovat o této stavbě, která ve své realizaci změní navždy krajinný ráz naší obce, ale zároveň napomůže řešení energetické potřeby nás všech při rušení fosilních elektráren.

Změna velikosti písma
Kontrast