Přeskočit na obsah Přeskočit na levém panelu Přeskočit na zápatí

Povinně zveřejňované informace

 1. Název

Obecní úřad Moraveč

 • Důvod a způsob založení

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

 • Organizační struktura
 • Kontaktní spojení
 • Kontaktní poštovní adresa

       Obec Moraveč čp. 110

       393 01 Moraveč

 • Adresa úřadovny pro osobní návštěv

Obec Moraveč  č.p.110

         393 01 Moraveč

 • Úřední hodiny

Strředa: 17:00 – 19:00

 • Telefonní čísla

Pevná linka: 565 394 129

 • Adresa internetových stránek: www.obecmoravec.cz
 • Adresa podatelny
 • Elektronická adresa podatelny

info@obecmoravec.cz

4.8  Datová schránka      

        ID ddatové schránky:  j2ibwi2

 • Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0622161319/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

 • IČO

00248673

 • Plátce daně z přidané hodnoty

Jsme plátci DPH

8. Dokumenty 

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Proklik na úřední desku

8.2 Rozpočet

Proklik na stránky rozpočty obce

 • Žádosti o informace

osobně na OÚ, písemně nebo elektronicky  

 1. Příjem podání a podnětů
 2.        10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Žádosti, poskytování informací a další podání mohou žadatelé předkládat v sídle OÚ Moraveč, Moraveč 110. Podat žádost lze i poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na email: info@obecmoravec.cz.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

– zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení
– zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
– zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole
– zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
– obecně závazné vyhlášky

11.2 Vydané právní předpisy

Proklik Vyhlášky a nařízení

 1. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 1. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  14.1. Rozsudky
 • 14.2. Výdaje na soudy

Proklik na výroční zprávy

Další povinně zveřejňované informace

 • Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informac

Proklik na výroční zprávy

Změna velikosti písma
Kontrast