Přeskočit na obsah Přeskočit na levém panelu Přeskočit na pravém postranním panelu Přeskočit na zápatí

Schůze obecního zastupitelstva – duben

Tato událost skončila

Program jednání:

  1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení z minulé schůze
  3. Rozpočtová změna
  4. Informace o obecních lesích
  5. Územní plán
  6. Stavby v obci

Změna velikosti písma
Kontrast