Přeskočit na obsah Přeskočit na levém panelu Přeskočit na pravém postranním panelu Přeskočit na zápatí

Větrné elektrárny v Moravči???

Do naší obce přijeli před časem zástupci firmy Meridian Nová Energie s.r.o s nabídkou možnosti výstavby větrných elektráren ve správním území obce Moraveč. Pro obec by případná spolupráce nepředstavovala žádné náklady. Investiční společnost uhradí veškeré výdaje s tímto spojené (např. změna ÚP). Naopak, případný provoz větrné elektrárny či elektráren by byl spojen se zvýšením příjmů do obecní pokladny. V případě zájmu o realizaci tohoto záměru je firma schopna naší obci poskytnout jednorázovou částku 1.000.000 Kč za každou větrnou elektrárnu při jejím uvedení do provozu, případně i další benefity. V našem případě by se jednalo o dvě větrné elektrárny v lokalitě na Lopatě (viz přiložený obrázek).


Z dopisu firmy: V souvislosti s probíhajícími změnami, ve složení energetických zdrojů ke zmírnění ekologických dopadů v celé Evropské unii, se soustředíme na oblasti s příznivými podmínkami pro případnou výstavbu větrných elektráren v České republice. Uvědomujeme si, že umístění větrných elektráren není v České republice v současné době společensky jednoduchou záležitostí, zejména z hlediska subjektivně vnímaného vlivu na krajinný ráz. Přesto se však domníváme, že mimo jiné v kontextu klimatických změn, jejichž projevy jsou stále více patrné, neudržitelnosti uhelné energetiky a složitosti jaderné energetiky (bezpečnost v oblasti provozu zařízení a ukládání vyhořelého paliva) je o smysluplnosti takového projektu možné přesvědčit i místní obyvatele.
Plochy ve správním území obce Moraveč jsou v souvislosti s průměrnou roční rychlostí a směrem větru vhodné pro využití větrné energie. Ve vytipovaných oblastech jsme zohlednili dostupné limity a vzdálenost od sídel. V příloze naleznete grafické zpracování zájmových území, kde by bylo technicky možné větrné elektrárny umístit. Věříme, že případná realizace obnovitelného zdroje energie tohoto typu, by byla smysluplným symbolem snahy o udržitelný rozvoj a inspirací pro další obce.

Zástupci firmy Meridian Nová Energie nám přijedou představit projekt výstavby větrných elektráren v Moravči v pátek 26. listopadu v 17.00 hod. v sále místního hostince. Prosím přijďte diskutovat o této stavbě, která ve své realizaci změní navždy krajinný ráz naší obce, ale zároveň napomůže řešení energetické potřeby nás všech při rušení fosilních elektráren.

Změna velikosti písma
Kontrast