Přeskočit na obsah Přeskočit na levém panelu Přeskočit na pravém postranním panelu Přeskočit na zápatí

Aktuálně

Posílení vodovodu

Jak jsme již psali v květnovém čísle moravečského Občasníku, bylo dokončeno a zkolaudováno posílení zdroje pitné vody v lokalitě Peklov. V místě zdroje vody byl vyhlouben zářez do hloubky pěti metrů, do kterého byly uloženy betonové skruže. Do nich je jímána voda, která je potrubím vedena do odkyselovací stanice. Vzorky, které byly odebrány, ukazují, že kvalita vody v novém zdroji je stejně kvalitní jako ze stávajících pramenišť. Množství vody, která z nového zdroje přitéká, je prozatím přibližně 1m3 za hodinu. Pokud bude vydatnost stále stejná, bude se jednat o významné posílení zdroje vody pro obec.

logo kraj vysočina

Tato pro obec významná stavba mohla být realizována jenom díky dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, který na akci v hodnotě 1.707 tis. bez DPH přispěje částkou ve výši 75 %.

posílení vodovodu 2020
Změna velikosti písma
Kontrast