Přeskočit na obsah Přeskočit na levém panelu Přeskočit na pravém postranním panelu Přeskočit na zápatí

aktuálně – obecní

Větrné elektrárny v Moravči???

Do naší obce přijeli před časem zástupci firmy Meridian Nová Energie s.r.o s nabídkou možnosti výstavby větrných elektráren ve správním území obce Moraveč. Pro obec by případná spolupráce nepředstavovala žádné náklady. Investiční společnost uhradí veškeré výdaje s tímto spojené (např. změna ÚP). Naopak, případný provoz větrné elektrárny či elektráren by byl spojen se zvýšením příjmů do obecní pokladny. V případě zájmu o realizaci tohoto záměru je firma schopna naší obci poskytnout jednorázovou částku 1.000.000 Kč za každou větrnou elektrárnu při jejím uvedení do provozu, případně i další benefity. V našem případě by se jednalo o dvě větrné elektrárny v lokalitě na Lopatě (viz přiložený obrázek).


Z dopisu firmy: V souvislosti s probíhajícími změnami, ve složení energetických zdrojů ke zmírnění ekologických dopadů v celé Evropské unii, se soustředíme na oblasti s příznivými podmínkami pro případnou výstavbu větrných elektráren v České republice. Uvědomujeme si, že umístění větrných elektráren není v České republice v současné době společensky jednoduchou záležitostí, zejména z hlediska subjektivně vnímaného vlivu na krajinný ráz. Přesto se však domníváme, že mimo jiné v kontextu klimatických změn, jejichž projevy jsou stále více patrné, neudržitelnosti uhelné energetiky a složitosti jaderné energetiky (bezpečnost v oblasti provozu zařízení a ukládání vyhořelého paliva) je o smysluplnosti takového projektu možné přesvědčit i místní obyvatele.
Plochy ve správním území obce Moraveč jsou v souvislosti s průměrnou roční rychlostí a směrem větru vhodné pro využití větrné energie. Ve vytipovaných oblastech jsme zohlednili dostupné limity a vzdálenost od sídel. V příloze naleznete grafické zpracování zájmových území, kde by bylo technicky možné větrné elektrárny umístit. Věříme, že případná realizace obnovitelného zdroje energie tohoto typu, by byla smysluplným symbolem snahy o udržitelný rozvoj a inspirací pro další obce.

Zástupci firmy Meridian Nová Energie nám přijedou představit projekt výstavby větrných elektráren v Moravči v pátek 26. listopadu v 17.00 hod. v sále místního hostince. Prosím přijďte diskutovat o této stavbě, která ve své realizaci změní navždy krajinný ráz naší obce, ale zároveň napomůže řešení energetické potřeby nás všech při rušení fosilních elektráren.

Kominík

Obecní úřad přijímá objednávky na kominíka.
Kominík je již zajištěn na 25. 9. 2021.

Zájemci se mohou hlásit na OÚ na čísle 565 394 129.

Mimořádné opatření – COVID 19

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 957 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV NA DOBU OD 00.00 HODIN DNE 5. ŘÍJNA 2020 NA DOBU 30 DNŮ. 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření

Mimořádné opatření – COVID 19

Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
b) v prostředcích veřejné dopravy…..

Změna velikosti písma
Kontrast