Pravidelně přikrmujeme všechny druhy vyskytující se zvěře, v mimovegetační době.
Budujeme myslivecká zařízení: budky pro vodní ptáky - 2007
mezeraumělé nory, napajedla – 2008
mezeramyslivecké kazatelny – 2008
mezeraúdržba a opravy stávajících zařízení - průběžně

Druhy zvěře v honitbě: zajíc polní
mezerabažant obecný
mezerakoroptev obecná
mezerakachna divoká
mezerasrnčí
mezeradaněk skvrnitýmyslivec
mezerališka obecná
mezerajezevec lesní
mezeraholub hřivnáč
mezerakuny