Název: Myslivecký spolek Moraveč
IČ: 60860707
Zaregistrováno: 7. 9. 1992
Forma honitby: společenství fyzických osob - Honební společenstvo Moraveč
předseda honebního společenství: Pavel Holakovský
Výměra: celková: 1 262 ha
  zemědělská půda: 790 ha
  lesní: 449 ha
  vodní: 7 ha
  ostatní: 16 ha
Počet členů: 22
Počet adeptů myslivosti: 0
Počet chovaných lovecky upotřebitelných psů: 5