NAHÁŇKA V MS MORAVEČ - LESKOVICE

Členové mysliveckého sdružení Moraveč – Leskovice uspořádali dne 21.11.2009 naháňku na škodnou a černou zvěř. Na tuto společnou akci byli pozváni lovečtí hosté, včetně honců i ze vzdálenějších míst. Celkem se sešlo 53 lovců a dvanáct honců. Pomoc s vyháněním a dosledem zajistilo i osm lovecky upotřebitelných psů.

Počasí, které má zásadní vliv na výsledek lovu bylo skvělé, pouze jsme litovali, že mohlo napadnou alespoň 10 centimetrů sněhu, pro lepší orientaci a identifikaci zvěře v revíru.

Po běžných formalitách a malém občerstvení v obecním kulturním zařízení jsme se přesunuli na shromaždiště „ U bříz“, kde byl proveden nástup. Předseda MS přivítal všechny přítomné lovce a myslivecký hospodář provedl poučení o správném a bezpečném chování, seznámil s průběhem jednotlivých lečí a představil vedoucí křídel. Zaváděním levého křídla byl pověřen pan Jindřich Trnka ml., pravé křídlo stavěl pan Jaroslav Nechvátal. Byly stanoveny povely a způsob směru pohybu honců.

První lečí byla obstavena levá část od markvarecké svážnice. Honci tlačili zvěř od Markvarce směrem k Moravči. V leči byly obeznámeny prasata i liška. Zřejmě ještě všichni lovci nebyli dostatečně nažhaveni a proto se i přes snahu a mnoho ran nezdařilo nic ulovit.

Druhá leč zabírala celou část honitby především soukromé lesy od potůčku až po Vlčí vrch. Honci tuto leč honili nadvakrát prvně od potůčku k Lopatě a i zde narazili na lišku a černou zvěř, avšak k vytlačení na střelce nedošlo. Poté nastoupili na louce křížence a vytláčeli leč směrem k hranicím za Lidmáňku. Po absolvování první části leče se začaly ozývat jednotlivé rána a v další době nastala kanonáda. Prasata opouštěla leč a střelci nestačili přebíjet. Po skončení leče se provedl dosled a nastalo první obeznámení a ošetření střelených divočáků. Celkem se ulovilo devět kusů selat prasete divokého. Úlovky byly převezeny na určené místo výřadu, kde byl proveden nástup a myslivecký hospodář předal úspěšným lovcům úlomky.

Vzhledem k dobrému počasí, času a především vybičované lovecké vášni bylo rozhodnuto k uspořádání závěrečné leče v Peklově. Přestože bývá v této lokalitě možnost k lovu škodné i černé zvěře, tentokrát se nepodařilo nic ulovit. Lovci i honci se vrátili do výchozí pozice a byl proveden nástup k ukončení dnešní naháňky. Předseda sdružení poděkoval všem za bezpečné chování a úspěšný lov a pozval všechny na poslední leč do obecního sálu na vyhodnocení a občerstvení.

Po celou dobu konání naháňky zabezpečovali manželé Hvozdovští přípravu jídel a skupina „zásobovací“ pan Pospíchal st., pan Miloš a Zdeněk Větrovský se postarali o občerstvení a svoz ulovených divočáků.

Na počtu devíti ulovených prasat se podílelo šest úspěšných myslivců. Králem honu byli vyhlášeni dva lovci pan Matějka a pan Veselý, kteří ulovili po dvou kusech, jeden úlovek si připsala sl. Davidová a dále páni myslivci Brothánek, Novotný, Tomšů a Zabloudil st.

O dobrou zábavu se postarali naši věrní muzikanti pan Novák a Kos. Vše perfektně fotograficky zdokumentoval pan Milan Pavlíček.

Co říci závěrem? Tento den se myslivcům v Moravči ve všech směrech vydařil a proto je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu naháňky v Mysliveckém sdružení Moraveč – Leskovice.

Foto - Naháňka 2009