Přeskočit na obsah Přeskočit na levém panelu Přeskočit na pravém postranním panelu Přeskočit na zápatí

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Moraveč zveřejňuje informace následujícími způsoby:

·       na úřední desce – naproti smíšenému zboží (u autobusové zastávky)

·       na internetové úřední desce na adrese: http://www.obecmoravec.cz

·       informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

·       osobně na Obecním úřadě v Moravči v úředních dnech a v úředních hodinách:

·       telefonicky na tel. č.: 565 394 129

Písemně

·       na adrese: Obecní úřad Moraveč, Moraveč čp. 110, 393 01  Pelhřimov

Elektronickou poštou

·       e-mail: info@obecmoravec.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

·       utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

·       obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)

·       skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení

·       skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

·       zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Změna velikosti písma
Kontrast