přihláška prvního předsedyZahrádkářská organizace v Moravči byla založena v roce 1961.
Zakládajícími členy byli František Samek nar. 1905, Oldřich Špinar nar. 1909, Josef Novotný nar. 1929. První předsedou zahrádkářského svazu v Moravči byl František Samek.

Od svého založení byla organizace významnou složkou v životě občanů. Členové zajišťovali nákup stromků, vápno, hnojivo, pomáhali při prořezávání a roubování ovocných stromů. Organizovali odborné kurzy a semináře, zájmové poznávací zájezdy, sháněli odbornou literaturu a snažili se pomoci odbornými radami svým sousedům.

Prvním z úkolů svazu bylo vysázení stromů na cesty, které vznikly po scelení polí okolo vesnice. Tyto stromy dokazují délku trvání záhrádkářů v Moravči. V dalším vysazování dnes pokračuje obecní úřad.

traktorV roce 1987 byl svazem zahrádkářů zakoupen traktor Zetor 40, valník a zemědělské nářadí, které slouží členům i občanům Moravče. V roce 1991 byl zakoupen lis na jádrové ovoce s příslušenstvím (typ K. 7 – cena v roce zakoupení 28 100 Kč a cena příslušenství 1 914 Kč). Lis dodnes slouží na moštování v prostorách obecního úřadu jak pro naše občany, tak i pro široké okolí.

Svaz zahrádkářů v Moravči měl v letech 2005-6 špatnou činnost a byl ohrožen zrušením. Po spolupráci s Územním sdružením ČSZ Pelhřimov však nejhorší překonal.

schůze 2009Nyní má zahrádkářský svaz 26 členů a snaží se zaujmout i mládež a členy v produktivním věku.

alej za vesnicí