Obecní úřad

O obci

Důležité odkazy

Důležité odkazy

ODPADY
linka se stínem

SVOZ SEPAROVANÝCH ODPADŮ

Pod pojmem "Separované odpady" rozumíme
-papírové obaly (kartony, měkký papír)
-plastové obaly (PET lahve, duté obaly
-kanystry, obaly od drogerie, pracích prostředků, folie apod.)
-tetrapackové obaly-sbírají se společně s plastovými obaly
-skleněné obaly směsné/barevné (vč. tabulového skla)
-skleněné obaly bílé

Do skleněných obalů žádném případě nepatří zrcadla, opaxit, porcelán a kamenina, varné sklo, chemické sklo, luxfery!

Standardní sběrnou nádobou je kontejner 1100 lt příslušné barvy:
modrý na papír
žlutý na plasty a tetrapack
zelený zvon na směsné sklo a tabulové sklo
bílý zvon na bílé skleněné obaly

Kalendář svozu platný od 31.7.2019 (Moraveč je linka D)

odpady

trideni_odpadu

třídění odpadu