Obecní úřad

O obci

Důležité odkazy

FOTO
linka se stínem

Maškarní rej

9. února se opravdu vydařil. Děti ocenily, že v maskách přišli i někteří rodiče a mohli se nimi tak lépe „vyblbnout“. Kouzelník byl skvělý a nad jeho triky žasli i dospělí. Karneval nám tentokrát pomohli zorganizovat maminky a tatínkové z moravečského a jindřichohradeckého hnízda sdružení YMCA. Z pokladny tohoto sdružení bylo dotováno i vystoupení kouzelníka.
YMCA je křesťanské sdružení, které působí po celém světě a organizuje mnoho dobrého pro lidi kolem sebe. Protože místní pobočka tohoto sdružení existuje v Moravči při evangelickém sboru už 13 let, asi by bylo dobré něco o této aktivitě vědět:
YMCA (Young Men‘s Christian Association) vznikla v roce 1844 jako prostředek křesťanské pomoci mladým lidem „ztraceným“ v rychle se industrializujících a odlidšťujících městech Anglie. Jejím zakldatelem byl tehdy 23 letý obchodní příručí George Williams. V roce 1894 již YMCA měla přes 500 000 členů ve 34 zemích. V témže roce byl Williams královnou Viktorií povýšen do rytířského stavu a městská rada Londýna jej jmenovala čestným občanem města za jeho životní dílo. Od té doby se rozšířila po celém světě. U nás od druhé poloviny 19. století fungovala prostřednictvím tzv. „Křesťanských spolků mladíků“ nebo tzv. „Křesťanských sdružení mládeže“. Po několika letech fungování v rámci Čs. Legií a poté Čs. Armády u se u nás YMCA od roku 1921 rozšířila masově především díky vydatné pomoci z USA a za přispění elit národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších. Svoji činnost nuceně ukončila v roce 1951 a přes neúspěšné pokusy okolo roku 1968 o znovuzaložení, obnovila svoji činnost až v roce 1990. Česká YMCA byla ustanovena v roce 1992 vzhledem k blížícímu se dělení Československé federativní republiky. Dnes je YMCA nejstarší, a se svými 40 miliony členy ve 124 zemích, největší celosvětovou mládežnickou organizací na světě. (Více na www.ymca.cz – zde najdete i aktivity moravečských pod městem Jindřichův Hradec.)

maskarni rej maskarní rej maskarní rej
maskarní rej maskarní rej maskarní rej
maskarní rej maskarní rej maskarní rej