Obecní úřad

O obci

Důležité odkazy

DOKUMENTY
linka se stínem

Usnesení zastupitelstva

Hospodaření obce

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Nejdůležitější předpisy (4.12.2003)

Opravné prostředky (4.12.2003)

Příjem žádostí a dalších podání (4.12.2003)

Místo a způsob, jak získat příslušné informace (4.12.2003)

Úhrady za poskytování informací

Důvod a způsob založení (4.12.2003)

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. (2014)

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. (2015)

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. (2016)

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. (2017)

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. (2018)