Obecní úřad

O obci

Důležité odkazy

ÚŘEDNÍ DESKA
linka se stínem

 Úřední deska od Název anotace
 17.9.2020 Oznámení o místě a době konání voleb
  7.9.2020 Rozpočtová opatření č. 7/2020
 17.8.2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
 17.8.2020 Rozbor pitné vody
  7.8.2020 Rozpočtová opatření č. 6/2020
 30.7.2020 Nařízení mimořádného opatření KHS Kraje Vysočina 
 28.7.2020 Veřejná vyhláška
 14.7.2020 Závěrečný účet za rok 2019
 10.7.2020 Nedostatečně identifikovatelní vlastníci
 7.7.2020 NAŘÍZENÍ č. 6/2020
 2.7.2020 Záměr pronájmu obecního bytu
 30.6.2020 Rozpočtová opatření č. 5/2020
 12.6.2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
https://monitor.statnipokladna.cz/vyhledavani?text=00248673&type=0
 11.6.2020 Záměr prodeje pozemků
 2.6.2020 Uzavírka silnice č.III/12819 Leskovice-Moraveč
mapa
 25.5.2020 Rozpočtová opatření č. 4/2020
 21.5.2020 Rozpočtová opatření č. 3/2020
 30.4.2020 Záměr pronájmu obecního bytu
 24.4.2020 Veřejná vyhláška k vydanému hromadnému předpisnému seznamu - daň z nemovitosti
 24.4.2020 Porovnání výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019.
 16.4.2020 Veřejná vyhláška-nový termín
  15.4.2020 Rozpočtová opatření č. 2/2020
 8.4.2020 Veřejná vyhláška –   Opatření obecné povahy
Příloha
 8.4.2020 Veřejná vyhláška
 7.4.2020 Oznámení o období déle trvajícího nadměrného sucha
  19.3.2020 Schválený rozpočet  2020
 19.3.2020 Schválený střednědobý výhled na r. 2021 -2022
  16.3.2020 Rozpočtová opatření č. 1/2020
  9.3.2020 Pozvánka na 1.řádné shromáždění starostů DSO Nová Lípa
  21.2.2020 Zveřejnění dokumentů
  13.2.2020 Veřejná vyhláška
  7.2.2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu.
  7.2.2020

Návrh rozpočtu r.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

  24.1.2020 Rozpočtová opatření č. 8.
  15.1.2020 DSO – oznámení o zveřejnění dokumentů.
  6.1.2020 Rozpočtové provizorium na rok 2020
  3.1.2020 Rozpočtová opatření č. 7.
  13.12.2019 Obecně závazná vyhláška č.3/2019
  13.12.2019 Obecně závazná vyhláška č.2/2019
  13.12.2019 Obecně závazná vyhláška č.1/2019
  9.12.2019 Veřejná Vyhláška – lesní zákon
  4.12.2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení - silnice Moraveč-Černovice
  27.11. 2019 Rozpočtová opatření č. 6.
  13.11. 2019 Rozpočtové opatření č.2 schválené dne 31.10.2019, zveřejněno svazkem obcí 12.11.2019, uveřejněno
v elektronické podobě na http://www.sompo-dso.cz/ , možno nahlédnout do jeho listinné podoby je na
Měú Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice , kancelář starosty.
  8.11.2019 DSO Nová Lípa - Odkaz na zveřejnění pozvánky a návrhu rozpočtu
  4.11. 2019 Rozpočtové opatření č.1 schválené dne 22.10.2019, zveřejněno svazkem obcí 29.10.2019, uveřejněno v elektronické podobě na http://www.sompo-dso.cz/, možno nahlédnout do jeho listinné podoby je na MěÚ Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice, kancelář starosty.
  1.11. 2019 Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu
  1.11. 2019 Rozpočtová opatření č. 5.
  24.10. 2019 Veřejná vyhláška
  11.10. 2019 Zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
  10.10. 2019 VPS – Město Pelhřimov – výkon přestupkové agendy od 25.9.2019
  10.10. 2019 Výzva - Výběrové řízení - lesní hospodář
  4.10. 2019 Rozpočtová opatření č. 4.
  30.09. 2019 Rekonstrukce mostu ,,Na Obci“ - smlouva o dílo.
  30.09. 2019 Záměr pronájmu nebo prodej
  30.09. 2019 Záměr prodeje p.č. 1730
  30.09. 2019 Záměr pronájmu obecního bytu
  25.09. 2019 Pozvánka - schůze DSO SOMPO
  23.08. 2019 Záměr pronájmu obecního bytu
  22.08. 2019 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  20.08. 2019 Veřejnoprávní smlouva
  17.07. 2019 Rozpočtová opatření č. 3
  7.06. 2019 Záměr o pronájem č.p.111.
  31.05. 2019 Rozpočtová opatření č. 2
  16.05. 2019 Rozpočtová opatření č. 1
  1.05. 2019 Záměr směny pozemků
  30.04. 2019 Porovnání výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018.
  29.04. 2019 Závěrečný účet za rok 2018
  25.04. 2019 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
  23.04. 2019 Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí na rok 2019
  09.04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
  04.04. 2019 Nedostatečně identifikovatelní vlastníci
  02.04. 2019 Schválený rozpočet  2019
  02.04. 2019 Střednědobý výhled na r. 2020-2021
  01.04. 2019 Záměr - pronájem nebytových prostor
  28.03. 2019 DSO Sompo – návrh rozpočtu 2019
  25.03. 2019 Návrh závěrečného účtu 2018
Zpráva o výsledku hospodaření
  15.02. 2019 Záměr - pronájem klubové místnost
  08.02. 2019 Návrh rozpočtu na r.2019 a střednědobého výhledu na r.2020-2021.
Příloha FIN
  25.01. 2019 Rozpočtová opatření č. 11
  21.12. 2018 Rozpočtové provizorium na rok 2019
  10.12. 2018 Rozpočtová opatření č. 10
   28.11. 2018 Rozbor pitné vody
   27.11. 2018 Pozvánka na 4. Shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Nová Lípa v roce 2018
Návrh rozpočtu na r.2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.10.2018 (nedílná součást návrhu rozpočtu) Návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2022 Dodatek č. 3
Dodatek č. 4
Dodatek č. 5
   15.11. 2018 Záměr - pronájem nebytových prostor
   5.11. 2018 Rozpočtová opatření č. 9
   19.10. 2018 Rozpočtová opatření č. 8
   21.9. 2018 Veřejná vyhláška
   20.9. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb
   17.9. 2018 Rozpočtová opatření č. 7
   1.9. 2018 Záměr - pronájem nebytových prostor
   25.8. 2018 Hlášení obecního úřadu - voda
   22.8. 2018 Rozpočtová opatření č. 6
   21.8. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby zastupitelstva
   8.8. 2018 Rozbor pitné vody
   5.8. 2018 Hlášení obecního úřadu - voda
   20.7. 2018 Rozpočtová opatření č. 5
   13.7. 2018 Hlášení obecního úřadu - voda
   9.7. 2018 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
   9.7. 2018 Veřejnoprávní smlouva – Farní sbor Českobratrské církve Moraveč
   9.7. 2018 Veřejná vyhláška Oznámení
   12.6. 2018 Veřejná vyhláška
   4.6. 2018 Výzva MAS - program rozvoje venkova 2014-2020
   30.5. 2018 Rozpočtová opatření č. 4
   28.5. 2018 Rozpočtová opatření č. 3
   25.5. 2018 DSO - pozvánka na shromáždění starostů
   23.5. 2018 GDPR –informace o zpracování osobních údajů
   23.5. 2018 GDPR - sdělení o funkci pověřence
   14.5. 2018 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
   10.5. 2018 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
   1.5. 2018 Záměr směny pozemků
   30.4. 2018 Rozbor pitné vody
   26.4. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné  za rok 2017
   26.4. 2018 Prevence vzniku odpadu -  dotace – kompostéry.
   26.4. 2018 Závěrečný účet za rok  2017
   11.4. 2018 Rozpočtová opatření č. 2
   23.3. 2018 Rozpočtová opatření č. 1
   21.3. 2018 Návrh závěrečného účtu 2017
   20.3. 2018 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků   
   22.2. 2018 Radiologický rozbor vody
   22.2. 2018 Schválený rozpočet 2018
   22.2. 2018 Střednědobý výhled 2019 – 2021
   19.2. 2018 Záměr - pronájem klubové místnosti
   8.2. 2018 Rozbor vody
   8.2. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
   26.1. 2018 Shromáždění starostů DSO Nová Lípa - pozvánka
  22.1. 2018 Zdravotní středisko
  16.1. 2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II. kolo
  15.1. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
  15.1. 2018 Návrh rozpočtu
Příloha FIN
  4.1. 2018 Rozpočtové opatření č. 10
  18.12. 2017 Revize katastru nemovitosti
  18.12. 2017 Platba daně z nemovitých věcí
   14.12. 2017 Rozpočtové provizorium na rok 2018
   8.12. 2017 Shromáždění starostů DSO Nová Lípa - zápis
Rozpočet na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 2 - DSO Nová Lípa
   7.12. 2017 Rozpočtové opatření č. 9
   1.12. 2017 Prezidentské volby 2018 - volba zapisovatele
   13.11. 2017 Volba prezidenta České republiky 2018
   8.11. 2017 Shromáždění starostů DSO Nová Lípa - pozvánka
Návrh rozpočtu
Akční plán DSO Nová Lípa
   6.11. 2017 Rozpočtové opatření č. 8
   1.11. 2017 Záměr pronájem nebytových prostor
   27.10. 2017 EON odstranění dřevin pod el.vedením
   27.10. 2017 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
   27.10. 2017 Rozpočtové opatření č. 7
   11.10. 2017 Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
   11.10. 2017 Oznámení o zahájení řízení č.j. MMR-5406/2016-83/2825/2017
příloha 1
příloha 2
příloha 3
   13. 9. 2017 Rozbor vody
   8. 9. 2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
   1. 9. 2017 Rozpočtové opatření č. 6
   18. 8. 2017 Volby do Parlamentu ČR
   10. 8. 2017 Rozpočtové opatření č. 5
   17. 7. 2017 Rozpočtové opatření č. 4
   19. 6. 2017 Rozpočtové opatření č. 3
   19. 6. 2017 Závěrečný účet 2016
   15. 6. 2017 Kupní smlouva „Hasičské auto“.
   15. 5. 2017 Závěrečný účet Moraveč 2016 – návrh
   4. 5. 2017 Závěrečný účet 2016 dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
   4. 5. 2017 Pozvánka na řádné Shromáždění starostů
dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
   30. 4. 2017 Rozpočtové opatření č. 2.
   28. 4. 2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
   25. 4. 2017 Informaci k zasílání složenek pro platby daně  z nemovitých věci v roce 2017
   25. 4. 2017 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí  v roce 2017
   20. 4. 2017 Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017
   12. 4. 2017 Rozpočtová opatření č. 1
   6. 4. 2017 Rozbor vody
   28. 3. 2017 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
   28. 3. 2017 Záměr - pronájem nebytových prostor
   24. 2. 2017 Oznámení - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
   24. 2. 2017 Oznámení - poplatky
   22. 2. 2017 Schválený rozpočet 2017
   22. 2. 2017 Střednědobý výhled 2018-2019
   13. 2. 2017 Dan z příjmu - 2017
   6. 2. 2017 Návrh - Rozpočtu na období 2017
   6. 2. 2017 Návrh - Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 a 2019.
   31 .01. 2017 Rozbor vody
   10 .01. 2017 Veřejná vyhláška - Sdělení možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.......
   06 .01. 2017 Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!
Žádost o posílání údajů
   28 .12. 2016 Rozpočtové provizorium na rok 2017
   20 .12. 2016 Zápis z 5. Shromáždění starostů DSO Nová Lípa
   8 .12. 2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU - Zlátenka
   30 .11. 2016 Veřejná vyhláška - projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu L e s k o v i c e
   25 .11. 2016 Nedostatečně identifikovatelný vlastník
   21 .11. 2016 Pozvánka na řádné Shromáždění starostů
dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
   18 .11. 2016 Oznámení - možnost převzetí písemností
   14 .11. 2016 Zápis ze 4. Shromáždění starostů
dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
   20 .10. 2016 Oznámení - možnost převzetí písemností
   19 .10. 2016 Pozvánka na řádné Shromáždění starostů
dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
   27 .9. 2016 Veřejná vyhláška - aktualizace zásad územního rozvoje
   22 .9. 2016 EON - ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN
   12 .9. 2016 Veřejná vyhláška - Kočín-Mírovka
   1 .9. 2016 Zápis ze Shromáždění starostů DSO Nová Lípa ze dne 18.8.2016
   27 .8. 2016 Jmenování zapisovatele - Volby do zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8. října 2016
   17 .8. 2016 Rozbor vody
   5 .8. 2016 Volby 2016 - stanovení počtu členů a okrsku
   28 .7. 2016 Pozvánka na řádné Shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
   13 .7. 2016 OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
   29 .6. 2016 Závěrečný účet - 2015
   29 .6. 2016 Elektronická evidence tržeb
   13. 6. 2016 Závěrečný účet Moraveč 2015 - návrh
   12 .6. 2016 Záměry:
pronájem pozemku
pronájem nebytových prostor
   6. 6. 2016

Zápis schromáždění starostů DSO Nová Lípa

Mimo přispěvky

Mimo příspěvky - bonusy

   17. 5. 2016 Věřejná vyhláška - zahájení řízení o aktualizaci č.2 územního rozvoje Kraje Vysočina
   17. 5. 2016 Jak je to s cestovními doklady pro děti?
   28. 4. 2016 Věřejná vyhláška - finanční úřad
   11. 4. 2016 Věřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
   9. 3. 2016 Oznámení - o projednání územní studie
   7. 3. 2016 Prodej přebytečného majetku obce - kamna
   17. 2. 2016 Rozpočet 2016
   17. 2. 2016 Finanční správa zavádí bezplatnou daňovou složenku
   17. 2. 2016 Přiznání k dani z příjmů za rok 2015 - informace
   16. 2. 2016 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU - dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
   16. 2. 2016 Inventarizační zpráva - dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
   16. 2. 2016 Příloha - dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
   16. 2. 2016 Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
   16. 2. 2016 Rozvaha dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
   16. 2. 2016 Výkaz zisku a ztráty dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
   16. 2. 2016 Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
   16. 2. 2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
   16. 2. 2016 Pozvánka na řádné Shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
   27 .1. 2016 Záměry: pacht
   26. 1. 2016 Rozpočet 2016 - návrh
   21. 1. 2016 Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
   21. 1. 2016 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 - zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
   1. 1. 2016 Prodej přebytečného majetku obce - valník za traktor
   1. 1. 2016 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích za odpady
   4. 12. 2015 Návrh rozpočtu DSO Nová Lípa na rok 2015
   4. 12. 2015 Pozvánka - Shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
   1. 9. 2015 Pronájem rybníka
   12. 8. 2015 Rozbor vody -červenec 2015
   10. 8. 2015

Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy o vydání
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod-CZ06Z
Výzva k uplatnění připomínek

   17. 6. 2015 Veřejná vyhláška - územní plán - Nová Cerekev
   8. 6. 2015 Závěrečný účet za rok 2014
   8. 6. 2015 Oznamení o objízdné trase
   5. 6. 2015 Pronájem obecního bytu
   3. 6. 2015 Rozbor vody -květen 2015
  15 .5 .2015 Oznámení o zahájení územního řízení
  29 .4 .2015 Daň z nemovitosti - informace
  29 .4 .2015 Vakcinace psů a koček
  20 .4 .2015 Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2014 s datem 20.4.2015
  1 .4 .2015 Prodej traktoru
  1 .4 .2015 OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
  12 .3 .2015 Rozbor vody - radon
  9 .3 .2015 Veřejná vyhláška - odpady
 4 .3 .2015 Rozpočet 2015
  18 .2 .2015 Veřejná vyhláška - projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Nová Cerekev
  12 .2 .2015 Návrh rozpočtu 2015,
   12. 2. 2015 Rozbor vody - leden 2015
   10. 2. 2015 Daň z přijmů podání za rok 2014 - informace pro veřejnost
   5. 1. 2015 Rozbor vody - prosinec 2014
   11. 12. 2014 Projednávání návrhu zadání změny č.1 územního plánu Leskovice
   20. 11. 2014 Užitečné informace - jak postupovat při změně trvalého pobytu
   5. 11. 2014 Ustavující schůze zastupitelstva 5.11.2014
   9. 10. 2014 Oznámení o záhájení řízení o zrušení trvelého pobytu
   25. 8. 2014 Veřejná vyhláška - územní plán obce
   10. 8. 2014 Volby 2014 - stanovení zapisovatele
   10. 8. 2014 Volby 2014 - stanovení počtu okrskové komise
   8. 7. 2014 Informace - svoz popelnic - míchání odpadů
   3. 6. 2014 Závěrečný účet - 2013
   26. 5. 2014 Výsledky voleb do Evropského parlamentu
   26. 5. 2014 Veřejná vyhláška - územní plán obce Lidmaň
   8. 5. 2014 Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu - květen 2014
   28. 4. 2014 Celkové vyúčtování všech položel výpočtu cen vodného a stočného
   28. 4. 2014 Vakcinace koček a psů
   28. 4. 2014 Rozbor vody - duben 2014
   25. 4. 2014 Zpráva - složenky k dani z nemovitosti
  25. 4. 2014 Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
   3. 4. 2014 Oznámení - volby květen 2014
  26.2. 2014 Veřejná vyhláška - územní plán města Pacov
  12.2. 2014 Rozbor vody - leden 2014
  29.1.2014 Rozpočet 2014
  17.1.2014 Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
  17.1.2014 Mimořádná veterinární opatření - varroáza včel
  2.1.2014 Výhled 2014-2016
  2.1.2014 Návrh rozpočtu 2014
  4. 12. 2013 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemnků)
  15. 11. 2013 Nařízenía o zákazu podomního prodeje
  12. 11. 2013 Rozbor vody - říjen 2013
  1. 11. 2013 Vyhláška o zákazu podomního prodeje
  1. 11. 2013 Pronájem obecního bytu
  30. 10. 2013 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2013
  10. 10. 2013 Oznámení - volby 2013 - doba a místo konání
  10. 10. 2013 Oznámení - převzetí písemnosti
  25. 9. 2013 Oznámení - volby 2013
  3.9. 2013 Oznámení o zahájení řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu
  2. 9. 2013 Pronájem obecního bytu
  30. 8. 2013 Oznámení - převzetí písemnosti
  9. 8. 2013 EON - upozornění vlastníkům nemovitostí
  9. 8. 2013 Rozbor vody - červenec 2013
  16. 7. 2013 Regionální inovační startegie Kraje Vysočina
  26. 6. 2013 Závěrečný účet za rok 2012
  26. 6. 2013 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby
  19. 6. 2013 Vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
  10. 6. 2013 Závěrečný účet za rok 2012 - návrh
  4. 6. 2013 Nařízení Státní veterinární správy - varroáza včel
  17. 5. 2013 Oznámení o zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby
  22. 4. 2013 Veřejná vyhláška
  7. 2.2013 Prodej přebytečného majetku - automobil Ford
  6.2.2013 Schválený rozpočet 2013
  10.1.2013 Výhled 2013-2015
  10.1.2013 Návrh rozpočtu 2013
  12. 11. 2012 Oznámení - prezidentské volby
  1. 11. 2012 Vyhláška o odpadech 2013
  13. 10. 2012 Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
  10. 10. 2012 Veřejná vyhláška o vydání aktualizace zásad územního rozvoje kraje Vysočina
  6. 9. 2012 Rozhodnutí o umístění stavby
  27. 8. 2012 Nařízení Státní veterinární správy - varroáza včel
  13. 8. 2012 Oznámení - volby do zastupitelstev krajů
  1. 8. 2012 Věřejná vyhláška, Oznámení o umístění stavby
  1. 8. 2012 Věřejná vyhláška, Oznámení o odstranění DZ
  28. 7. 2012 Upozornění vlatníkům pozemků - EON
  16. 7. 2012 Zadání územního plánu - Vysoká Lhota
  10. 7. 2012 Smlouva o dílo
  29. 6. 2012 Věřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
  29. 6. 2012 Věřejná vyhláška, Vyzvednutí vlastnických separátů LHO
  29. 6. 2012 Vyúčtování ce pro vodné astočné pro rok 2011
  26. 6. 2012 Oznámení projednávání zadání územního plánu obce Zlátenka
  14. 6. 2012 Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních ke zdolání nebezpečné nákazy
  21. 5. 2012 Oznámení o zahájení řízení
  15. 5. 2012 Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
  15. 5. 2012 Pasport místních komunikací - Oznámení o zahájení řízení
  5. 4. 2012 Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012.
  20. 3. 2012 Veřejná vyhláška - Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Cerekvický potok
  14. 3. 2012 Oznámení o zahájení řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  26.1.2012 Schválený rozpočet 2012
  10.1.2012 Návrh rozpočtu 2012
  10.1.2012 Výhled 2011-2014
  17.8.2011 Oznámení o zahájení řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  1. 8. 2011 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
  2.6.2011 Veřejná vyhláška čj.: 83749/11/091960305456
  5.5.2011 Oznámení o zahájení územního rozhodnutí
  7.2.2011 Návrh rozpočtu na rok 2011
 26.4.2011 Oznámení o zamýšleném převodu
 5.7.2010 Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Moraveč
 5.7.2010 Nařízení č. 13-2010 - MVO - varroáza včel
 5.7.2010 NAŘÍZENÍ č. 2/2010 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov v obvodu Pelhřimov LHO III.
 5.3.2003 Řád pohřebiště obce Moraveč
 1.1.2002 Vyhláška o dopadech o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění
využívání a odstraňování komunálních odpadů
 1.1.2002 Vyhláška o odpadech o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů